Értékbatyuval” múltból a jelenbe, határon innen s túl”

A nagykunság kultur egységében rendkívül gazdag népzenei, néptánc, prózai és népi játék elemekkel is találkozhatunk, ám ez irányú kutató, gyűjtő munka jelenleg nem található a lokális értéktárakban. A Közösség a Megújuló Vidékért Egyesület által megnyert nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2016 pályázat adott lehetőséget arra, hogy gyermekek, ifjúkorúak bevonásával  nagykunági és erdélyi iskolai közösség alakulhasson Mezőtúron  a hagyományok ápolása, a fenntarthatóság megvalósítása érdekében. Az pontgyűjtő vetélkedők megvalósítása, az erdélyi partneriskolai találkozó előkészítése valamint a jó gyakorlatok keresése és átadása, a tudástranszfer mindenképp példaértékű, adaptálható hatással lehet más tájegységek – legyen az országhatáron belül vagy kívül – fiatal célcsoportjai számára is. Általános célként fogalmazódott meg a fiatalok látókörének, a tudatos gondolkodásuk, szemléletformálásuk szélesítése, a népi értékek felismerése.