MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program

MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program

Szeretnénk felhívni a figyelmet a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Nemzeti Gépfinanszírozási Programjára, azon belül is a vevőfinanszírozási hitelprogramra.

Hitelprogram célja olyan új – a Magyar Államkincstár (továbbiak: Kincstár) által az internetes honlapján hivatalosan közzétett Gépkatalógus kódjegyzékben (továbbiakban: Gépkatalógus) szereplő – mezőgazdasági gépek megvásárlásának finanszírozása, amelyet Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező mezőgazdasági gépgyártó (továbbiakban: Gépgyártó) állított elő, és maga, vagy a vele szerződéses viszonyban lévő gépkereskedők (továbbiakban: Gépkereskedő) útján értékesít.

A hitelfelvevők, lízingbevevők köre

 

Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő, Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező

 • egyéni vállalkozás (egyéni vállalkozó, egyéni cég)
 • őstermelő,
 • gazdasági társaság
 • szövetkezet
 • európai részvénytársaság

formában működő és induló vállalkozások, akik olyan új – a Magyar Államkincstár Gépkatalógusában szereplő – mezőgazdasági gépet vásárolnak, amelyet a Gépgyártó saját maga vagy a vele szerződéses viszonyban álló Gépkereskedő útján értékesít.

Finanszírozható eszközök
 • A Magyar Államkincstár által hivatalosan közzétett Gépkatalógusban szereplő mezőgazdasági gépek, amelyeket az Hitelfelvevő a számviteli törvény szerint tárgyi eszközként tart nyilván
 • A hitel felhasználását a Gépgyártó vagy a Gépkereskedő által kiállított számlával kell igazolni
 • A saját erő megfizetését részszámlával és a pénzügyi teljesítést bizonylattal kell igazolni. A hitellel fedezett vételárrészt az MFB a végszámla kiállítását követően a Gépgyártó vagy Gépkereskedő részére közvetlenül fizeti meg
 • A kedvezményes kamatozású hitel csekély összegű támogatási kategóriában történő igénylése esetén a gép/berendezés a hitelkérelem benyújtását megelőzően megrendelhető.
 • A kedvezményes kamatozású hitel csoportmentességi támogatási kategóriában történő igénylése esetén a gép/berendezés a hitelszerződés megkötését, illetve az intézményi kezességi kérelem benyújtását követően rendelhető meg.
Hitelösszeg
 • Minimum 1 millió forint, maximum 100 millió Ft.
Saját erő
 • Regionális beruházási kategória esetén:              25 %
 • Egyéb támogatási forma esetén:                            0 %
Hitel pénzneme
 • HUF
Kamat1 (kamattámogatás)
 • 3 havi EURIBOR + 3,3%/év  (jelenleg: 2,97%)/ vagy 2,98 %/év
Kamat2( kamattámogatás nélkül)
 • 3 havi EURIBOR + jelenleg 4,46% (jelenleg 4,13%)
Intézményi kezes díja
 • Az intézményi kezes mindenkori Üzletszabályzata és Hirdetménye szerint
Rendelkezésre tartási idő
 • 1 év
Futamidő
 • A megvásárolt gép, berendezés amortizációs idejéhez igazodik, de legfeljebb 7 év
Türelmi idő
 • 1 év
Tőketörlesztés  a türelmi időt követően
 • naptári negyedévente egyenlő nagyságú tőketörlesztő részletekben, a naptári negyedév utolsó hónapjának 15. napján, vagy
 • évente egyenlő nagyságú tőketörlesztő részletekben az ügyfél választása szerinti negyedév utolsó hónapjának 15. napján
Ügyleti kamat fizetése
 • naptári negyedév utolsó hónapjának 15. napján esedékes
A biztosítékok
 • A beruházás tárgyára alapított ingó jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom
 • Intézményi készfizető kezesség a hitel tőkeösszegének és járulékainak 80%-ára
 • Jogi személy ügyfelek esetén a közvetlen többségi befolyással rendelkező természetes személy tulajdonos készfizető kezességvállalása, vagy ügyfélminősítés függvényében az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányadot képviselő jogi személy tulajdonos(ok) készfizető kezességvállalása
 • A beruházás tárgyát képező ingóságra kötött vagyonbiztosítás kötvényén az MFB Zrt-t zálogjogosultként (kedvezményezettként) fel kell jegyeztetni.
Igénybevételi időszak
 • 2020. december 31.

Jelen vevőfinanszírozási hitelprogram mellett elérhető még vevőfinanszírozási lízingprogram, valamint mezőgazdasági gépgyártó- és forgalmazó finanszírozási hitelprogram is.

A programokról az alábbi oldalon található bővebb információ: https://www.mfb.hu/vallalkozasok/agrarium/hitel

A Hitelprogramhoz kapcsolódó kérdéseket fel lehet tenni személyesen az Önhöz eső legközelebbi MFB pontban, a +36 1 354 3000 telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@mfb.hu email címen.