Vidékfejlesztés: Könnyebb lesz pályázni

Vidékfejlesztés: Könnyebb lesz pályázni

Lazítottak több tucat vidékfejlesztési pályázat szabályain.

Bár február végén már jelezték a hivatalos kormányzati pályázati oldalon egy közleményben, hogy érdemben lazítottak a vidékfejlesztési pályázatok keretében beszerzett ingó és ingatlan eszközök elidegenítési és terhelési szabályrendszerén, konkrétan a jelzálogjog bejegyzések lehetőségén, ezt a közleményt most változatlan tartalommal újra kiadták. Az sem változott, hogy melyik 29 vidékfejlesztési pályázatra érvényes a könnyítés.

A változás jelentős könnyítést jelent a vidékfejlesztési projektek nyerteseinek a projekt beruházási hitellel való finanszírozásának lebonyolításához és már a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Korábban nagyon szigorú volt az ilyen projektek keretében beszerzett ingó, ingatlan, vagyontárgy jelzálog joggal való megterhelése, és ilyen ügyletekhez addig a Vidékfejlesztési Programokért felelős Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása kellett. A február végén (és most újra) megjelent közleménytől számítva azonban ez az előzetes írásbeli hozzájárulás már nem szükséges, de bejelentési kötelezettség még terheli a kedvezményezettet és ez a megterhelés csak az alábbi körben és az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén történhet meg:

  • teher típusa: kizárólag jelzálogjog, és a jelzálogjog biztosítása céljából további teher, pl. dologi hatályú elidegenítési és terhelési tilalom, vételi jog, stb. alapítására a jelzálogjog alapítása mellett;
  • az alapítandó jelzálogjog jogosultja, amennyiben a hitelügylet biztosítására szolgál: kizárólag pénzügyi intézmény;
  • a jelzálogjog tárgya: a projekt tárgyát képező ingó, ingatlan vagyontárgy;
  • a jelzálogjog kizárólag az alábbi kölcsön- és hitelügyletet biztosítja: a VP jelű támogatási szerződésben feltüntetett Kedvezményezett ott feltüntetett projektjének finanszírozását (a projekt megvalósításához a Kedvezményezett saját forrását) szolgáló kölcsön- vagy hitelügylet, azaz a kölcsönt vagy hitelt az eljáró pénzügyi intézmény a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában nyújtja, amely kizárólag a beruházás finanszírozását szolgálhatja, forgóeszközhitel ezen a módon nem biztosítható.

Az akkori és a mostani közlemény is rögzíti, hogy a kedvezményezett a kölcsön- vagy hitelszerződés, valamint a kapcsolódó jelzálogszerződés másolati példányának, illetve a kölcsön-, vagy hitelfelvétel körülményeiről szóló tájékoztatás megküldésével, és a jelzálog hiteles nyilvántartásba történő bejegyzésével tesz eleget bejelentési kötelezettségének. A most újra kiadott közlemény visszavonásig érvényes, az esetleges visszavonásról külön közlemény fog rendelkezni.

forrás: http://www.szpi.hu