nagykunsagi_iz_termekhaz_projekt_tabla_kA Nagykunsági Íz-és Termékház létrehozása 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében meghirdetett projekt segítségével valósult meg.

Ismérvek

Elnyert támogatás: 23.393.059 Ft (nettó) (60%-os támogatási intenzitás)

Intézkedés megnevezése: Helyi vállalkozások versenyképességének javítása

LEADER HACS neve: Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület (Kétpó)

Fejlesztés megnevezése: „Nagykunsági Íz- és Termékház” komplex vállalati célú infrastrukturális fejlesztése

Megvalósítás helyszíne: Inter-Clausula Kft. bérelt telephelye (5400 Mezőtúr, Cs. Wágner u. 1.)

Tervezett fejlesztés:

1. ütem

Támogatott összegből: épület rekonstruálása

 • 1890-ben épült épület felújítása valamint közösségi, szolgáltatási terek kialakítása a jelenkor követelményeinek megfelelően
 • Új toldaléképület építése a funkció bővítéséhez
 • Szabadtéri foglalkoztató terasz kialakítása.
 • Önerőből: új és tradicionális gép valamint eszköz beszerzése
 • Új illetve hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható, tradicionális gépek, eszközök vásárlása.

2. ütem

Termékhálózat építés

 • Mini termelői és kézműves piactér kialakítása
 • „Nagykun hagyományokat őrző helyi termék” védjegy létrehozása
 • Helyi feldolgozott kézműves élelmiszerek, csomagolóanyagok termékportfóliójának kialakítása
 • „Netgazda” webáruház, online értékesítő hálózat kiépítése.

3. ütem

Helyi termékek népszerűsítését szolgáló rendezvények

 • Kismesterségek megismerését célzó programok szervezése, kiadványok készítése
 • Manufaktúra műhely – jó gyakorlat átadás, népi foglalkozás, szakkörök
 • A nemzeti hagyományokra épülő egyéb tájegységek bemutatkozása, nemzetközi kapcsolatok kiépítése és a helyi hagyományok terjesztését célzó gasztronómiai konzultációk, versenyek szervezése
 • Közösségépítő rendezvények lebonyolítása (magyar népzenei, néptánc estek, nyitott műhelyek, népi ételek készítése, főzőiskola, régi filmek vetítése).
 • Szakmai work shopok előkészítése és megvalósítása
 • Gyakorlati bázis, mester műhelyek bevonása, szellemi műhelyek kihelyezése
 • Szeminárium terem kialakítása (tapasztalatcsere, kerekasztal beszélgetések, tudás átadás rendezése) elsősorban a fiatal gazdák, vállalkozók, felnövekvő nemzedék számára.

Együttműködő partnerek: Túri Fazekas Múzeum (Mezőtúr), Mezőtúri Közművelődési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. (Mezőtúr), Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont (Szolnok), Csendesné Dolinay Margit (Újszász)

leader_logok